Брейнстормингът (Мозъчна атака), е метод за намиране на решение на конкретен проблем чрез спонтанно възникнали идеи, в резултат на дискусия между членовете на екип съставен от специалисти и ерудити в различни области на човешкото познание Терминът е популяризиран от Алекс Осборн в книгата “Applied Imagination” през 1953 г. Това е вид групова техника за генериране на решения и предложения които са материал за изследване и анализ на вариантите за приложението им. Подобен формат се използва в телевизионни игри от рода на “Какво?, Къде?, Кога?”. Участниците в екипа са не по-малко от 5 и не повече от 8 души. Целта е да се натрупат колкото е възможно повече идеи, без оглед на това, колко нелогични или отдалечени от разглежданата тема изглеждат на пръв поглед. Всички идеи са добре дошли, това увеличава възможноста да се намери оптимално решение. Понякога най-странните и невероятни идеи дават решение на задачата. Времето за мозъчна атака е ограничено до 30 минути.

Участниците в екипа са запознати с различни инструменти на мислене, разработени от психолози и авторитети по практическо приложение на теория на управлението. Подобни техники са използвани и се ползват от екипите на специалисти, като: Алекс Осборн, Стив Джобс, Бил Гейтс, Томас Едисон, Хауърд Гарднер, Едуард де Боно; от всички водещи компании в света, научни и правителствени институти и др.

Групата „Брейнсторминг”, съставена от членове на МЕНСА България и хора с дългогодишен опит в тази дейност, има за цел да подпомага българския бизнес и държавните институции в процеса на взимане на важни решения в съответната област.

За контакти за включване в групата:
Боян Александров, тел. 0899 700 769
Copyright © 2021 Менса България. Всички права запазани.