МЕНСА България - контакти

Управителен съвет на МЕНСА България

Председател
Милена Арав
milena7arav@gmail.com
0888 941 706


Заместник-председател
Борис Иванов
boris.ivanov@lsa-bg.com
0888 344 258Членове на УС

Иван Василев
Станимир Илиев

____________________________________________________________
Членство, издаване на членски карти
stanimir.iliev.mensabg@gmail.com
Административни въпроси
stanimir.iliev.mensabg@gmail.com

Контролна комисия

E-mail: kk@mensa.bg

Арбитър

Боян Александров
arbiter@mensa.bg
0899 700 769

Други контакти

Национален SIGHT координатор: Тодор Балабанов
sight@mensa.bg
Национален SIG координатор:
sig@mensa.bg
За контакти и запитвания по въпроси, неуказани по-горе: chairman@mensa.bg

Адрес за кореспонденция:

гр. София
ул. "Славянска" №18А, ет.1
Copyright © 2021 Менса България. Всички права запазани.