Менса - документи

Устав на Менса България: Ustav-Mensa-Bulgaria.pdf
Заявление за членство: Mensa-006_Membership_Application-Final_Text-2008_02_02.doc
Въпроси за интервю в Бюлетина на Менса България Менсисимо: Mensissimo.docx
Протокол от извънредно Общо събрание - 03.12.2019: Protokol-ot-OS-03-12-2019.pdf
Протокол УС 09-12-2019: 9-12-2019.pdf
Протокол УС 06-01-2020: 06-01-2020.pdf
Протокол УС 24-03-2020: 24-3-2020.pdf
Правилник тестове: Mensa-Bulgaria_pravilnik_testove_2019_01_27_Final.docx
Менса България правилник дейности и членство: Mensa-Bulgaria_pravilnik_deinost_i_chlenstvo_2019_02_10_Final.doc
ПРОТОКОЛ-УС-1-27.01.2019: 1-27-01-2019.docx
Протокол - УС от 28.09.2019 г.: 5-18-9-2019.pdf
Констативен протокол от УС 03.10.2019: Konstativen-Protocol.pdf
Протоколи УС 2017-2018г.: Protocols_US_2018.zip
Протокол УС 19.04.2017г.: 1-19-04-2017.docx
Менса България и ИКЕМ - Меморандум за Електрическа мобилност: Mensa-Bulgaria-Memorandum.pdf
Устав на Менса България на английски: bulgaria_natl_const_2010_-_in_english.pdf
Конституция на Менса: the_constitution_of_mensa_2020.pdf
Copyright © 2021 Менса България. Всички права запазани.