МЕНСА България - Плащания

Членски внос и общи плащания

Членският внос за 2021 година е в размер на 50,00 лв.

За възстановяване на членство след отпадане поради неплащане се заплаща членски внос за годината плюс 50% , т.е. 75,00 лв.

Плащане по банков път

Банкова сметка

Първа Инвестиционна Банка
BIC: FINVBGSF
Титуляр: Сдружение "Менса-България"
IBAN в лева: BG80FINV91501203635893

Нови членове и възстановяване на членство

За ново членство и възстановяване на прекратено членство поради неплащане на членски внос, моля свържете се с нас

Моля, изпратете ни следната информация:
  • Име и номер на членската карта (ако сте член);
  • Ако все още не сте член: информация за теста, на който сте покрили нивото за членство в МЕНСА;
  • Адрес, телефон и емейл.
  • Файл с ваша снимка, за да бъде отпечатана на членската карта;
  • Адрес, на който да ви бъде изпратена членската карта или друг вариант за получаване.

Издаване на членска карта

Издаването става веднъж месечно, най-често в края на месеца, след проверка на Вашите данни и потвърждение за плащане на членски внос.

Ако членската карта Ви е необходима спешно, моля укажете това и при първа възможност ще Ви бъде издадена!
Copyright © 2021 Менса България. Всички права запазани.