МЕНСА България - Плащания

Членски внос и общи плащания

Членският внос за 2019 година е равен на 10% от минималната работна заплата, т.е. 56,00 лв.

Възстановяване на членство поради неплащане на членски внос, според устава на Менса България е 50% от чл. внос за текущата година, т.е. 28,00 лв.

Плащане по банков път

Банкова сметка

Първа Инвестиционна Банка
BIC: FINVBGSF
Титуляр: Сдружение "Менса-България"

IBAN в лева: BG80 FINV 9150 1203 6358 93

Нови членове и възстановяване на членство

За възстановяване на прекратено членство поради неплащане на членски внос, моля свържете се с нас за уточняване на дължимата сума, според устава на МЕНСА България!

Моля, изпратете ни следната информация (през формата за контакти или на membership@mensa.bg):
  • Име и номер на членската карта (ако сте член);
  • Ако все още не сте член: информация за теста, на който сте покрили нивото за членство в МЕНСА;
  • адрес, телефон и емейл - за нови членове. За стари - само ако има промени;

    Издаване на членска карта

    Издаването става веднъж месечно, най-често в края на месеца, след проверка на Вашите данни и потвърждение за плащане на членски внос.

    Ако членската карта Ви е необходима спешно, моля укажете това и при първа възможност ще Ви бъде издадена!
Copyright © 2019 Менса България. Всички права запазани.