Менса има три основни цели: да идентифицира и насърчава интелигентността за доброто на човечеството, да насърчава изследванията в природата, характеристиките и ползите от интелигентността и да насърчава стимулирането на интелектуалните и социални възможности на своите членове.