Менса не отстоява политически, религиозни или социални въпроси. Менса има членове от толкова много различни държави и култури с различни гледни точки, че за да приеме определена гледна точка би било против ролята ѝ да дава форум на всички гледни точки. Разбира се, индивидуалните членове на Менса често имат силни убеждения и то няколко. Казано е, че в стая с 12 членове на Менса ще се намерят 13 различни гледни точки по дадена тема!