Днес те са около 134000 в 100 страни по света. Има действащи организации на Менса в над 40 държави на всеки континент, без Антарктида.