Менса България насочва усилията си към по-тясно сътрудничество с университетите в България. Целта е да се създаде широка мрежа от млади хора с перспектива и амбиции за развитие, а системата на висшето образование е най-подходящата среда за осъществяване на тази цел. Проведени бяха разговори с ръководството на университета, които завършиха с подписването на договор за сътрудничество. Целите и визията на ТУ-Габрово и Менса България са много близки, поради което партньорството между двете организации е естествено и очаквано събитие.

Менса, като организация с огромен опит в България и по света, има амбицията да разгърне мрежа от хора с висок коефициент на интелигентност в цялата страна, които да развиват своите способности и да бъдат в помощ и услуга на обществото. И тъй като ТУ-Габрово е двигател и визионер в развитието на всички сфери на живота в Габрово и централна България, решението за започване на разговори за съвместни общи усилия в тази област бяха логични. Желанието на университета за непрестанно усъвършенстване, откриване на най-добрите кадри и студенти, както и развитие на хората с високо IQ стои в основата на подписания договор.

По случай празника на студентите, ние от Менса, искаме да пожелаем на всички студенти да бъдат трудолюбиви и усърдни в тяхното обучение, а най-ученолюбивите, както и всички габровци и гости на града, които смятат, че могат да преминат бариерата от 98% персентила на IQ, за да станат наши членове, каним да се присъединят към нас като се явят на IQ теста. В сътрудничество с ТУ-Габрово тестът ще проведе в Габрово в сградата на Ректората на ТУ-Габрово на 12.12.2021 г. от 13:00 ч., зала 3116, с което ще започне реалното сътрудничество между двете организации.