Нови членове и възстановяване на членство

За ново членство и възстановяване на прекратено членство поради неплащане на членски внос, моля свържете се с нас.

Моля, изпратете ни следната информация:

  1. Име и номер на членската карта (ако сте член);
  2. Ако все още не сте член: информация за теста, на който сте покрили нивото за членство в МЕНСА;
  3. Адрес, телефон и имейл;
  4. Файл с ваша снимка, за да бъде отпечатана на членската карта;
  5. Адрес, на който да ви бъде изпратена членската карта или друг вариант за получаване.

Издаване на членска карта

Издаването става веднъж месечно, най-често в края на месеца, след проверка на Вашите данни и потвърждение за плащане на членски внос.

Ако членската карта Ви е необходима спешно, моля укажете това и при първа възможност ще Ви бъде издадена!

Членски внос и общи плащания

Членският внос за 2023 година е в размер на 50,00 лв.

Членският внос за ученици, студенти до 26 години и пенсионери е в размер на 25,00 лв.

За възстановяване на членство след отпадане поради неплащане се заплаща членски внос за годината плюс 50% , т.е. 75,00 лв.

Ако се плати членство за две години: 2023 г. и 2024 г. в размер на 100 лв. общо не се дължи такса възстановяване.

Такса за тест – 40,00 лв.

Плащане по банков път

Банкова сметка

Първа Инвестиционна Банка

BIC: FINVBGSF

Титуляр: Сдружение „Менса-България“

IBAN в лева: BG80FINV91501203635893