Наградата на името на г-жа Росица Алексиева е учредена през 2016 г., по повод 10 г. от смъртта на г-жа Алексиева, дългогодишен деятел и почетен председател на Менса България. За носител на наградата членовете на Менса България определят един член с най-голям принос за организацията за изтеклата година или откакто тя съществува.

Технология:

1. Номинация: всички изрядни членове могат да номинират други изрядни членове за получаване
на наградата. Всяка номинация трябва да бъде направена от минимум двама изрядни членове.
Номинациите се правят до УС на Менса България от 01.01. до 30.11. на текущата година в писмен
вид. Всеки член може да номинира/подкрепи само една номинация.

2. Гласуване – от 01 декември до 20 декември само от изрядните членове, чрез мейл или лично в
офис на Менса в България в писмен вид, като всеки има право да подкрепи само 1 номиниран.
Ако няма номинирани, не се провежда гласуване. Ако има номиниран само един член, не се
провежда гласуване, той получава наградата автоматично.

3. Обявяване на наградата – до 25.12. на текущата година.

4. Награда – наградата е във вид на почетна грамота. По решение на ОС и УС към грамотата може да
бъде добавена и друга награда, материална или нематериална. Носителите на наградата се
вписват в списък на сайта на организацията.

Списък на наградените:

Даниела Лечева за 2022 г.

Милена Арав за 2023 г.