Какъв е тестът?

В теста за интелигентност се използват картинни матрици. Няма словесна или математическа част.

Въпросите са 45 за 20 минути за навършилите 14 години.
За 10-годишните въпросите са 25 за 20 минути, а от 11 до 14-годишна възраст – за 15 минути.

Резултатите се получават лично. Менса България предоставя резултат в персентил (%). Това е така, защото съществува огромно количество тестове за интелигентност с различни скали. Резултат 132 IQ на един тест може да се равнява на 148 IQ на друг тест, затова единственият коректен начин да се сравнява IQ е в персентил. Ако получите резултат 66% –(персентил), например, това означава, че ако на същия тест за същото време се явят 100 души, Вие ще имате по-висок резултат от 66 от тях.

За да станете член на Менса, е необходим резултат 98% или 99%. Това са двата максимално възможни резултата. Няма резултат 100%, тъй като се счита, че няма как да бъде измерена интелигентността с абсолютна точност.

Ако тестът на Менса Ви класира в горните 2%, това е 1:50 от населението. Има тестове, които са настроени за 1:1000, 1:10 000 и дори 1:1 000 000. Засега в България не се правят такива тестове.

Кой може да се тества?

Тестовете, които предлага Менса България, са приложими за хора на поне 10 г. Тестването на непълнолетни се извършва само в присъствието на поне един родител/настойник.

Няма други изисквания към тестваните. Веднъж явили се на настоящия тест, можете да се явите само още веднъж, но не по-рано от една година от датата на предходното явяване.

Примерен тест

Примерният тест по-долу е разработен от Менса Норвегия и е достъпен само на английски език.