Менса България

   Менса България

   Чести въпроси за Менса

   Чести въпроси за Менса

   Чести въпроси за Менса2022-03-09T10:02:20+02:00
   Какво е Менса?2022-05-01T22:13:06+03:00

   Менса е основана в Англия през 1946 г. от адвоката Роланд Берил и д-р Ланселот Уеър, също адвокат и учен. Те имали идея да формират общество от интелигентни хора, като единственият критерий за членство е висок коефициент на интелигентност (IQ) . Оригиналните идеи са такива и до днес – да се създаде общност, която не е политическа и няма расистки или религиозни ограничения. Обществото приветства хора с всякакво социално положение, чийто коефициент на интелигентност е в горните 2% на населението, с цел тези хора да се наслаждават на компанията си и да участват в разнообразни социални и културни дейности.

   Какво означава Менса?2022-01-14T18:05:05+02:00

   Думата „Менса” от латински означава „маса”. Менса е общество на кръглата маса, където раса, цвят, вяра, националност, възраст, политически възгледи, образование или социален статут са маловажни.

   Какви са целите на Менса?2022-01-14T17:50:18+02:00

   Менса има три основни цели: да идентифицира и насърчава интелигентността за доброто на човечеството, да насърчава изследванията в природата, характеристиките и ползите от интелигентността и да насърчава стимулирането на интелектуалните и социални възможности на своите членове.

   Колко са членовете на Менса?2022-07-12T14:06:12+03:00

   Днес те са около 134000 в 100 страни по света. Има действащи организации на Менса в над 40 държави на всеки континент, без Антарктида.

   Какви хора са членовете на Менса?2022-05-01T22:15:58+03:00
   Няма друга водеща характеристика на членовете на Менса освен високия коефициент на интелигентност. Има членове, на които Менса предоставя чувство за семейство, за други е неформална социална дейност. Много семейни двойки са се събрали в Менса, но за много хора организацията е просто стимулираща възможност за ума. Повечето членове на Менса имат добро чувство за хумор и обичат да говорят. И обикновено имат какво да кажат.

   Възрастовата граница на членовете на Менса варира от 2 г. до над 100 г., но повечето са между 20 г. и 60 г. По критерий образование има такива в предучилищна възраст, такива, които не са завършили средно образование, и такива с множество докторантури. Има членове на Менса, които са на социални помощи, и такива, които са милионери. Що се отнася до професиите, обхватът е зашеметяващ. В Менса има професори и шофьори на камиони, учени и пожарникари, компютърни програмисти и фермери, артисти, военни, музиканти, работници, полицаи, стъклари и т.н. Има членове на Менса известни личности и такива, които са печелили награди, но има и такива, за които не сте и чували.

   Как да бъда приет в Менса?2022-05-01T22:19:40+03:00

   Членството в Менса е отворено за всеки, който е постигнал резултат в горните два процента на обществото на одобрен тест за интелигентност, правилно администриран и обслужен. Няма друга квалификация или дисквалификация за първоначално допустимо членство.

   Терминът „коефициент на интелигентност” е широко използван, но слабо дефиниран. Има многобройни тестове с различни скали. Реултат от 132 точки на един тест може да е равносилен на 148 на друг тест. Някои тестове за интелигентност въобще не използват коефициент. Менса е определила персентил като мярка, за да се избегне объркване. Кандидатите за членство в Менса трябва да постигнат резултат от или над 98-те процента на стандартен тест за интелигентност (резултат, който е по-голям от постигнатия от 98% от общото население, което е направило теста).

   В общи линии има два начина да се докаже, че сте подходящи за Менса: или да се явите на теста на Менса или да подадете квалифициращ резултат от друг тест. Има многобройни тестове за интелигентност, които са одобрени. Повече информация дали тестът, който сте направили е одобрен, можете да получите в най-близкия офис на Менса. Внимавайте – няма онлайн тестове, които могат да се използват за прием в Менса . Чувствайте се свободни да се свържете с Менса за конкретни подробности относно допустимостта.

   Менса няма други изисквания за допустимост, освен тестването на коефициента на интелигентност. Въпреки това, много тестове не са валидни за хора под 16 годишна възраст. Трябва да се свържете с най-близкия офис на Менса за повече информация.

   Има ли тест на Менса?2022-07-13T19:19:00+03:00

   Ако никога досега не сте правили тест за интелигентност или не искате да се занимавате с получаване на копие на резулата от предишен тест, Менса може да Ви тества. Регистрирайте се на адрес https://mensa.bg/zapishi-se-za-test/ и изберете дата на теста или следете новините в сайта ни за бъдещи тестове.

   Чувствайте се свободни да се свържете с Менса КОНТАКТИ за повече информация или организираните тестове. Повече специфична информация, както и за таксите за тест е налична в сайта ни на адрес https://mensa.bg/zapishi-se-za-test/.

   Ако искате да се упражните, онлайн тестът Mensa Workout е викторина (на английски), в която имате половин час, за да отговорите на 30 въпроса. Когато изпратите отговорите си, тестът Ви се оценява незабавно и можете да видите как е измерена оценката Ви. Предоставени са отговори на въпросите, както и обяснение към тях. Упражнението не е тест за интелигентност и не може да бъде използван за кандидатстване в Менса.

   Как да докажа резултата от предишен тест?2022-07-14T11:59:16+03:00

   Свържете се с организацията, която е администрирала теста с молба да Ви изпратят доклад, показващ Вашия резултат. Включете колкото се може повече информация за Вас, кога и къде е проведен тестът. Ако не можете да дадете точен отговор, по-добре дайте приблизителен такъв, вместо нищо. Много организации начисляват такса за изпращане на доклада, обадете им се, преди да им пишете.

   Ако Вашето училище е провеждало тест за интелигентност, пишете до училището и помолете за СЕРТИФИЦИРАНО копие на резултата Ви. То трябва да включва дата на раждане, името на теста и ясно дефинирано число – коефициент на интелигентност или персентил. Менса не приема тестове за постижения. Докладът трябва да бъде с печат на училището.

   За тестове от психологически агенции, докладът трябва да е на тяхна официална бланка, съдържащ техния регистрационен или лицензен номер. Менса приема тестове, които се провеждат само от онези лица, квалифицирани да правят частни тестове в района, в който пребивава преподавателят. Докладът трябва да съдържа дата на провеждане на теста, името на теста, пълен резултат и да бъде подписан.

   Всякакви подписани или нотариално заверени копия на доклади ще бъдат приемани, други неконтролируеми копия могат да бъдат отхвърлени.

   Какви мнения има Менса?2022-05-01T22:17:23+03:00

   Менса не отстоява политически, религиозни или социални въпроси. Менса има членове от толкова много различни държави и култури с различни гледни точки, че за да приеме определена гледна точка би било против ролята ѝ да дава форум на всички гледни точки. Разбира се, индивидуалните членове на Менса често имат силни убеждения и то няколко. Казано е, че в стая с 12 членове на Менса ще се намерят 13 различни гледни точки по дадена тема!

   Конституцията на Менса2022-09-28T10:28:20+03:00

   Можете да прочетете актуалната версия на конституцията на Менса България тук Устав.

   Можете да прочетете актуалната версия на конституцията на Менса International тук Mensa Constitution here.

   Go to Top