Управителен съвет на МЕНСА България

Председател на УС

Милена Арав

milena7arav *at* gmail.com

chairman *at* mensa.bg

0888 941 706

Заместник-председател на УС
Борис Иванов

boris.ivanov *at* lsa-bg.com

0888 344 258

Членове на УС

Станимир Илиев

___________________________________________________________

Членство, издаване на членски карти
stanimir.iliev.mensabg *at* gmail.com

Административни въпроси

stanimir.iliev.mensabg *at* gmail.com

Контролна комисия

kk *at* mensa.bg

Арбитър
Боян Александров

arbiter *at* mensa.bg

0899 700 769

Други контакти

Национален психолог и работа с надарени деца:
Даниела Лечева
daniela *at* daniela.help
0887 49 0008

Национален SIGHT координатор:
Диян Цветков

dtsvetkov *at* gmail.com

Национален SIG координатор:

sig *at* mensa.bg

За контакти и запитвания по въпроси, неуказани по-горе:
chairman *at* mensa.bg

Адрес за кореспонденция:

гр. София, ул. „Славянска“ №18А, ет.1