Управителен съвет на МЕНСА България

Председател на УС

Борис Иванов

boris.ivanov *at* lsa-bg.com

chairman *at* mensa.bg

0888 344 258

Заместник-председател на УС

Милена Арав

milena7arav *at* gmail.com

info *at* mensa.bg

0888 941 706

Членове на УС

Десислава Палабуйкова

press*at*mensa.bg

Станимир Илиев

membership*at*mensa.bg

Йосиф Хамед

office*at*mensa.bg

___________________________________________________________

Членство, издаване на членски карти
membership *at* mensa.bg

Административни въпроси

info *at* mensa.bg

За контакти и запитвания по въпроси, неуказани по-горе:

chairman *at* mensa.bg

Арбитър
Боян Александров

arbiter *at* mensa.bg

0899 700 769

Национален психолог и работа с надарени деца:

Даниела Лечева

daniela *at* daniela.help

0887 49 0008

Други контакти

Национален SIGHT координатор:

Диян Цветков

dtsvetkov *at* gmail.com

sight *at* mensa.bg

Национален SIG координатор:

Александра Николова

sig *at* mensa.bg

Контролна комисия

Красимира Ангелова

Цветелина Димитрова

Величка Пенова

Екип Менсисимо

Елмира Василева

Йоана Пелова

Румяна Христова

Адрес за кореспонденция:

гр. София, ул. „Славянска“ №18А, ет.1