Музеят на илюзиите в гр. Велико Търново очаква членовете на Менса България, предоставяйки им специални условия с 15% отстъпка през цялата година!
Необходимо е да се покаже членска карта на касата и името на посетителя да фигурира в списъка на заплатилите членски внос.tps://illusions-bg.com/

https://museumofillusions.bg/

Влезте в света на илюзиите!