Думата „Менса” от латински означава „маса”. Менса е общество на кръглата маса, където раса, цвят, вяра, националност, възраст, политически възгледи, образование или социален статут са маловажни.