Членството в Менса е отворено за всеки, който е постигнал резултат в горните два процента на обществото на одобрен тест за интелигентност, правилно администриран и обслужен. Няма друга квалификация или дисквалификация за първоначално допустимо членство.

Терминът „коефициент на интелигентност” е широко използван, но слабо дефиниран. Има многобройни тестове с различни скали. Реултат от 132 точки на един тест може да е равносилен на 148 на друг тест. Някои тестове за интелигентност въобще не използват коефициент. Менса е определила персентил като мярка, за да се избегне объркване. Кандидатите за членство в Менса трябва да постигнат резултат от или над 98-те процента на стандартен тест за интелигентност (резултат, който е по-голям от постигнатия от 98% от общото население, което е направило теста).

В общи линии има два начина да се докаже, че сте подходящи за Менса: или да се явите на теста на Менса или да подадете квалифициращ резултат от друг тест. Има многобройни тестове за интелигентност, които са одобрени. Повече информация дали тестът, който сте направили е одобрен, можете да получите в най-близкия офис на Менса. Внимавайте – няма онлайн тестове, които могат да се използват за прием в Менса . Чувствайте се свободни да се свържете с Менса за конкретни подробности относно допустимостта.

Менса няма други изисквания за допустимост, освен тестването на коефициента на интелигентност. Въпреки това, много тестове не са валидни за хора под 16 годишна възраст. Трябва да се свържете с най-близкия офис на Менса за повече информация.