Свържете се с организацията, която е администрирала теста с молба да Ви изпратят доклад, показващ Вашия резултат. Включете колкото се може повече информация за Вас, кога и къде е проведен тестът. Ако не можете да дадете точен отговор, по-добре дайте приблизителен такъв, вместо нищо. Много организации начисляват такса за изпращане на доклада, обадете им се, преди да им пишете.

Ако Вашето училище е провеждало тест за интелигентност, пишете до училището и помолете за СЕРТИФИЦИРАНО копие на резултата Ви. То трябва да включва дата на раждане, името на теста и ясно дефинирано число – коефициент на интелигентност или персентил. Менса не приема тестове за постижения. Докладът трябва да бъде с печат на училището.

За тестове от психологически агенции, докладът трябва да е на тяхна официална бланка, съдържащ техния регистрационен или лицензен номер. Менса приема тестове, които се провеждат само от онези лица, квалифицирани да правят частни тестове в района, в който пребивава преподавателят. Докладът трябва да съдържа дата на провеждане на теста, името на теста, пълен резултат и да бъде подписан.

Всякакви подписани или нотариално заверени копия на доклади ще бъдат приемани, други неконтролируеми копия могат да бъдат отхвърлени.