Менса е основана в Англия през 1946 г. от адвоката Роланд Берил и д-р Ланселот Уеър, също адвокат и учен. Те имали идея да формират общество от интелигентни хора, като единственият критерий за членство е висок коефициент на интелигентност (IQ) . Оригиналните идеи са такива и до днес – да се създаде общност, която не е политическа и няма расистки или религиозни ограничения. Обществото приветства хора с всякакво социално положение, чийто коефициент на интелигентност е в горните 2% на населението, с цел тези хора да се наслаждават на компанията си и да участват в разнообразни социални и културни дейности.